Cách Thức Gửi Tiền Tại V9BET(Internet Banking, SMS, BankPlus)

Bước 1: Chọn Ngân hàng V9BET hỗ trợ và điền số tiền muốn chuyển.

Bước 2: Nhấp vào nút Sao Chép để ghi nhận số tài khoản V9BET cung cấp.

Bước 3: Chuyển khoản ngay vào số tài khoản được cung cấp qua Internet Banking/ SMS Banking/ Ứng Dụng Ngân Hàng từ tài khoản Ngân hàng của Quý Khách
Bước 4: Quay lại trang Gửi Tiền của V9BET để hoàn tất thông tin khoản tiền Chụp lại màn hình chuyển khoản thành công trên máy tính hay trên điện thoại để lưu trữ