Cách Thức Gửi Tiền Tại V9BET(Quầy Giao Dich/ATM)

Bước 1: Chọn “Chưa. Tôi muốn lấy thông tin tài khoản chi tiết để gửi tiền”
Đây là bước để lấy thông tin số tài khoản ngân hàng mới nhất của V9BET trước khi chuyển tiền.

Bước 2: Chọn Ngân hàng V9BET hỗ trợ và điền số tiền muốn gửi
Viết lại hoặc chụp lại hình thông tin số tài khoản này

Bước 3: Đến ngay chi nhánh ngân hàng/ hoặc máy ATM gần nhất để gửi tiền vào tài khoản vừa nhận
Luôn giữ lại biên lại gửi tiền để lưu trữ
Quay lại trang Gửi Tiền của V9BET để hoàn tất thông tin khoản tiền
Bước 4: Chọn “Rồi. Tôi muốn điền yêu cầu gửi tiền” vì Quý Khách đã thực hiện chuyển khoản
Điền thông tin vào các mục yêu cầu để cập nhật tiền vào tài khoản V9BET